Vier domeinen


1. Leren & Studeren

Soms lukt het niet om vlot te leren. Je CLB helpt om uit te zoeken hoe dat komt en bekijkt wat er mogelijk is om dat te verhelpen. Dat kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiehouding, studiemethode, motivatie… of leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie…

Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. Daarover geven we informatie en advies. We bekijken dan ook met je school welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn.

Als blijkt dat er meer nodig is, dan vertellen we je waar je terecht kan voor meer hulp. Ga je daarnaartoe dan blijven we je opvolgen.

Voorkomen is beter dan genezen. Wacht dus niet te lang om langs te komen.


2. Onderwijsloopbaan

Stel: je weet niet goed wat je wil doen of je weet niet goed wat je mogelijkheden zijn. Kom dan zeker langs.

Bij het CLB hebben we informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen of over welke richtingen op elkaar kunnen volgen en wat je er later mee kan doen. Als dat nodig is, zoeken we samen naar wat je graag doet en wat je goed kan. Om dat te doen hebben we allerlei hulpmiddelen.

Let wel: wij maken geen keuze. Wel helpen we je om zelf een keuze te kunnen maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen!

Alle informatie over mogelijke studierichtingen vind je terug op www.onderwijskiezer.be


3. Preventieve gezondheidszorg

De artsen en paramedisch werkers (verpleegsters of verplegers) voeren bij de leerlingen van 'hun' scholen gratis een aantal medische onderzoeken uit.

De ouders worden van het resultaat op de hoogte gebracht.

Het domein 'preventieve gezondheidszorg' houdt in:

  • medische onderzoeken

  • opvolgen en aanbieden van vaccinaties

  • toezicht op besmettelijke ziekten

  • Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding: promoten van gezonde eet- en leefgewoonten. Dit kan op verschillende manieren: tijdens een individueel gesprek, ondersteuning van preventieve activiteiten op school of via campagnes georganiseerd door het LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg)


4. Psychisch en sociaal functioneren

Je slecht voelen, je niet thuis voelen, je draai niet vinden, je ongewoon voelen... vaak niet gemakkelijk om mee om te gaan. Denk maar aan faalangst, pesten, moeilijkheden thuis, uitsluiting, moeilijke relaties, spijbelen, een echtscheiding, een ziekte, gedragsproblemen, verdriet… Dan valt naar school gaan niet mee.
Leerlingen of ouders kunnen bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding. Dit kan ook los van de school.