Privacybeleid

Leerlingdossier:

Het CLB houdt voor elke leerling een leerlingendossier bij. In dit dossier worden persoonsgegevens bijgehouden en de gegevens betreffende de CLB-interventies. Het dossier bevat o.m. medische gegevens, sociale en psychologische gegevens, verslaggeving. De CLB-medewerkers springen uiterst zorgvuldig om met deze privacygevoelige gegevens.

Verwerking:

Bij de verwerking van deze gegevens houden de CLB-medewerkers zich aan de toepasselijke regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding en de regelgeving inzake de privacy. Binnen het centrum werden hiervoor de nodige maatregelen genomen.Bij het uitwisselen van leerlingengegevens zijn de CLB-medewerkers gebonden door het beroepsgeheim. Zij wisselen enkel relevante gegevens uit met de school en met externe hulpverleners in het kader van een onderzoek of begeleiding. Wanneer leerlingen van school veranderen is het CLB verplicht het dossier over te dragen naar het CLB dat de nieuwe school begeleidt. De ouders of de +12-jarige leerling kunnen zich verzetten tegen deze overdracht van het dossier, behalve voor wat betreft de identificatiegegevens, gezondheidsgegevens en de gegevens inzake leerplichtbegeleiding.

Website:

Van bezoekers van onze website www.clb-ami1.be worden geen gegevens bijgehouden. Van personen die ons contacteren per email of via een contactformulier op de website verwerken we alleen deze gegevens voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren.

Welke Cookies worden bewaard op deze site?

Noodzakelijke cookies
Stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren.

Performance cookies van derden
Verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. Google Analytics kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves …  CLB AMi 1 maakt géén gebruik van dergelijke cookies.

Functionele cookies
Verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Social media cookies van derden
Zijn cookies die functionaliteiten van social mediawebsites mogelijk maken. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt om een pagina te delen, wordt een social media cookie geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Hoe kan je het gebruik van Cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of opdat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op  website about cookies vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links:Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari. Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.