Je dossier


Het CLB-dossier.

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan enkele regels:

  • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
  • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
  • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’

Meer informatie vind je op www.rechtspositie.be


Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming.

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.


Naar een andere school?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:

  • identificatiegegevens
  • gegevens over leerplicht
  • inentingen
  • medisch onderzoek en de opvolging hiervan

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.


En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.


Een IQ-test voor terugbetaling logopedie?

Soms heeft het CLB al een intelligentieonderzoek gedaan in het kader van onze begeleidingsopdracht. Dan kunnen wij deze gegevens altijd aan de ouders bezorgen. Zij kunnen die dan aan de logopedist doorgeven.

Intelligentieonderzoek louter en alleen in functie van terugbetaling voor logopedie behoort niet tot de kernopdrachten van het CLB. In dat geval zal het CLB doorverwijzen naar privé-psychologen.

Een CLB neemt enkel IQ-testen af om de begeleiding die een leerling nodig heeft op school te realiseren.

VCLB-AMi1 hanteert dit standpunt al enkele jaren. Nu wordt het ook gesteund door alle CLB’s (van alle netten) in Vlaanderen.

ISC - IQ en Tegemoetkoming