Kansenbevordering


Kansenbevordering in een CLB

Het werk van een CLB richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het zich goed voelen heeft immers een positieve invloed op de ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden.

Maar niet alle kinderen vertrekken met dezelfde kansen in het onderwijs. Er zijn leerlingen die door hun sociale achtergrond in hun ontwikkeling en in hun leerproces bedreigd worden. Aangezien het onderwijs 'in principe' goed geplaatst is om de ontwikkelingskansen van deze leerlingen te vergroten, verdienen deze leerlingen onze extra aandacht.

Met de werking 'kansenbevordering' willen we er enerzijds voor zorgen dat we als dienst zelf goed toegankelijk zijn voor leerlingen en hun ouders. We willen deskundig kunnen inspelen en omgaan met hun vragen en behoeften. En anderzijds willen we de school mee ondersteunen in een kansenbevorderend onderwijs.


Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Via het Decreet gelijke onderwijskansen wil de Vlaamse overheid alle kinderen de beste kansen geven om te leren en zich te ontwikkelen. Scholen krijgen hiervoor extra middelen, ondersteuning en begeleiding.
Je kan meer lezen op de website ‘kleine kinderen, grote kansen’.


Inschrijvingsrecht

Recente informatie voor ouders over het nieuw kader inschrijvingsrecht vind je hier terug.