Wat doen wij?


De leerling centraal

Het Vrij CLB 1 – Antwerpen Middengebied werkt aan het welbevinden van de leerlingen op 4 domeinen. 
Hierbij gaan we uit van de vragen van de leerlingen, ouders en scholen.

Onze medewerkers zoeken samen met jou mee naar antwoorden en oplossingen.
De dienstverlening is adviserend, gratis en discreet (beroepsgeheim) en gebeurt - indien gewenst - in nauwe samenwerking met de school.

Soms blijkt meer gespecialiseerd, intensiever onderzoek en/ of begeleiding aangewezen.
Het CLB begeleidt je dan bij een 'doorverwijzing'.

Meer weten?

Wie hierover meer wil lezen, kan dit in het mission statement van het vrij CLB netwerk, de deontologische code van de centra, het Decreet Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse regering en het BVR tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding. Zie ook de brochure van de overheid ‘CLB in 15 vragen’.