Safety4.jpg
Safety4.jpg

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding


CLB AMi1

SCROLL DOWN

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding


CLB AMi1

Welkom op de website van VCLB-1 Antwerpen Middengebied

Vragen & Zorgen?

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken we samen aan vragen en zorgen rond: 

 • Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is

 • Onderwijsloopbaan: ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden. Wij helpen als kiezen moeilijk wordt

 • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt, advies of begeleiding wenst rond gezondheidsproblemen

 • Psychisch en sociaal functioneren: als de leerling zich niet goed voelt in zijn vel, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis

Onafhankelijk & nabij

Het CLB werkt onafhankelijk en toch schoolnabij. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen. Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en schooldirecties kunnen op ons een beroep doen.

 

100% Gratis

Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. Het CLB werkt op vraag. Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische onderzoeken, opvolging van vaccinaties, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

De CLB-medewerkers zijn regelmatig in de school bereikbaar. Je bent ook welkom op het CLB. Je maakt dan wel best een afspraak.

Sluitingsperiodes

 • tijdens de weekends

 • op 30 tijdens de herfstvakantie op donderdag 30 oktober 2019 en vrijdag 1 november 2019

 • tijdens de kerstvakantie van 24 december 2019 t.e.m. 2 januari 2020 (we zijn open op maandag 23 december 2019 en op vrijdag 3 januari 2020)

 • tijdens de paasvakantie behalve op de openingsdagen 7 en 14 april 2020

 • op vrijdag 22 mei 2020

 • tijdens zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 17 augustus 2020

Voor een presentatie over wat clbch@t voor u als ouder kan betekenen, klik HIER

Voor een presentatie over wat clbch@t voor u als ouder kan betekenen, klik HIER